Elke Hosanna-spanlid dra die skoene van bereidwilligheid om die Goeie Nuus te verkondig!

Dr. Leonie Pretorius

Dr. Leonie Pretorius

Afdeling: Leier van Hosanna

E-posadres: leonie@leoniepretorius.co.za

Meer oor Leonie: As ek ooit op jou moet afkyk, dan sal dit wees om jou op te help. Sou ek op jou platform bedien, sal dit wees om almal wat wil hoor nader aan God te bring sodat hulle besef watter vryheid Jesus gebring het om hulle KINDERS VAN GOD TE LAAT word; dat hulle gevul sal word met God Die Heilige Gees, om te leer dat GOD LIEFDE IS, DAT JESUS DAARDIE LIEFDE KOM WYS HET EN DAT HEILIGE GEES ONS DAARDIE LIEFDE LAAT ERVAAR. Ek en hierdie span van HOSANNA IS HIER en wil jou leer: KIES DIE LEWE, KIES DIE SEËN!

Anna-Marie en Ann-Mari

Anna-Marie en Ann-Mari

Afdeling: Bestuur

Meer oor hulle: Ann-Mari en Anna-Marie is Leonie se twee pilaarsussies wat vir Leonie ondersteun om die visie en missie van Hosanna lewend te hou - deur moeilike en maklike tye.

Pastoor Gerrit & Santie Bothma

Pastoor Gerrit & Santie Bothma

Afdeling: Hooffasiliteerders

Omgewing: Middelburg (Mpumalanga) en omliggende dorpe

E-posadres: santieb@vodamail.co.za

Selfoonnommer: 083 792 0322

Meer oor hulle: Gerrit en Santie is dienende pastore van Huis van Lewende Waters onder lering van Dr. Leonie. Gerrit beskou homself as 'n rustige en standvastige persoon met 'n liefde vir Abba Vader in sy hart; 'n passie vir mense se harte wat gesond moet word, en vir die uitbreiding van die koninkryk van Jesus Christus. Santie se "purpose" is om stukkense mense op te tel en hulle weer op te lei om ander stukkende mense op te tel. Haar grootste passie is "teaching". Hulle MISSIE in die bediening is die volgende: Bring volkome genesing van emosionele en sielsongesteldhede. Is deur die Heilige Gees geïnspireer. Is volgens die Woord en Waarheid gefundeer. Is gesentreer om die bruid van Jesus se kleed vlekkeloos voor te berei. Onder opleiding van dr. Leonie bied hulle innerlike genesingskursusse aan en fokus ook op die opleiding van beraders.

Pastoor Carin Myburgh

Pastoor Carin Myburgh

Afdeling: Streekshooffasiliteerder

Omgewing: Laeveld

E-posadres: trinitytruth.foundation@gmail.com

Selfoonnommer: 081 483 0637

Meer oor Carin: Carin is 'n fasiliteerder wat in die areas van Nelspruit, Witrivier, Hazyview, Sabie en Hoedspruit bedien en kursusse aanbied. Sy is ook die streekshooffasiliteerder in die Laeveld-area. Sy het 'n passie om mense wat seer het tot binne-in die waarheid van Vader se hartsplan vir elkeen te lei; om mense te leer om Heilige Gees se stem te hoor – oor hoe om in hulle "purpose" op te staan, binne-in 'n intieme verhouding met Jesus, ons Bruidegom.

Anna Opperman

Anna Opperman

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Mbombela, Nelspruit en omgewing

E-posadres: antjie.opperman1@gmail.com

Selfoonnommer: 072 072 6518

Meer oor Anna: Daar is geen groter VREUGDE as om in JESUS, my ABBA, se voetspore te volg en SY grootste opdrag uit te voer nie. MAAK DISSIPELS ... Matteus 28:16-20 / Galasiërs 2:20

Annamarie Oelofse

Annamarie Oelofse

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Centurion

E-posadres: amienotes22@gmail.com

Selfoonnommer: 082 785 5834

Meer oor Annamarie: Annamarie se passie as berader (in Centurion) is om mense te bedien in gebed, vir fisiese en innerlike genesing. Dit is vir haar 'n voorreg om te dien waarin Vader haar geroep het, deur mense te begelei na vrymaking en 'n oorwinningslewe in Jesus.

Bennie & Cecilia Pretorius

Bennie & Cecilia Pretorius

Afdeling: Beraders & Fasiliteerders

Omgewing: Emalahleni/Middelburg

E-posadres: simpre08@gmail.com

Selfoonnommers: Bennie: 076 091 4061 / Cecilia: 072 985 5022

Meer oor hulle: Bennie se passie is om mense te bedien deur God se Woord en liefde en om te sien hoe die Heilige Gees hulle gesond maak en oprig in hul "purpose". Sy "purpose" is om siele te wen vir God se koninkryk. Hy is dankbaar vir die voorreg wat hy het om saam met die wilde perde te hardloop vir God se koninkryk. Cecilia se "purpose" is om met 'n nederige hart in God se bediening te staan en haar liefde vir Abba Vader met ander te deel, om diensbaar in Sy koninkryk te wees, om ander te help op die pad na genesing en om die gebrokenes van hart in gees, siel en waarheid deur Heilige Gees-leiding by Abba uit te bring sodat elke mens Jesus se liefde kan ervaar en in Sy volheid kan lewe sodat hulle die waarheid sal ken wat hulle sal vrymaak. Haar passie is jongmense en gebed – om in te tree vir die wat seer het, en hulle te help God se "Unending Love" te ervaar en nader aan Sy hart te bring.

Colette Groenewald

Colette Groenewald

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Witbank & Middelburg (Mpumalanga)

Selfoonnommer: 060 740 8211

E-posadres: colettegroenewald@yahoo.com

Meer oor Colette: Colette se passie is om God se liefde uit te dra aan 'n wêreld wat verlore gaan, sodat elkeen sal terugkeer na Hom en nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Haar "purpose" is om God se wil te doen, soos Jesus ons opdrag gegee het om uit te gaan en dissipels te maak van alle nasies en hulle te leer wat die wil van ons Vader is. Sy loop in Jesus se voetspore en doen Sy wil ... "Want Ek het julle 'n voorbeeld gegee om, net soos Ek aan julle gedoen het, ook so te doen.” (Johannes 13:15). Colette het 'n baie sagte plek vir tieners, en wens hulle elkeen kan die Kies die Lewe-kursus voltooi. Dink net as hulle van jongs af kan leer om te "deal" en klaar te maak met dinge wat nie van God af is nie watter gesonde grootmense hulle sal wees!

Dillon Preddy

Dillon Preddy

Afdeling: Berader

Omgewing: Mbombela en Laeveld-omgewing (Mpumalanga)

E-posadres: dillonpreddy@gmail.com

Selfoonnommer: 082 459 1134

Meer oor Dillon: My passie is om mense te bedien en by te staan. Dit is vir my 'n groot voorreg om te dien waar die Vader my wil gebruik en waarheen Hy my roep.

Elsa Cronje

Elsa Cronje

Position: Transformation Coach

Area: Stilbaai

Email address: elsacronje@takealeapcoaching.com

About Elsa: Elsa Cronje's ministry is the Home of Transformation. Her passion, calling and purpose is to help Abba Father's children experience SHALOM through reconnecting with who they were created to be. The Holy Spirit uses Elsa to identify blockages, strongholds and patterns that hinder people to be FREE and live a life of ABUNDANCE. Life tends to shape us and we lose our authenticity (our uniqueness in Christ). But when the Spirit of Christ empowers your life, you are not dominated by the flesh but by the Spirit. And if you are not joined to the Spirit of the Anointed One, you are not of him. (Romans 8:9 - The Passion Translation) Elsa is a transformation coach and coaches with the Holy Spirit as her method and guide that makes clients reconnect with the peculiar treasure, Abba Father intended them to be.

Engela Strydom

Engela Strydom

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Joubertina, Langkloof, Oos-Kaap

E-posadres: engela@langkloof.net

Meer oor Engela: Engela se hart lê by mense se siele; om mense meer te vertel van Jesus en wat Hy vir ons ELKEEN kom doen het aan die kruis, en dat Hy weer opgestaan het! "As ek oor Jesus begin praat, dan borrel dit net uit en kan ek nie genoeg Sy Naam loof en prys nie! Jesus is my ALLES!" Dit is haar passie om vir mense te kan vertel hoe onbeskryflik baie lief Vader elkeen van ons het, wie en wat hul identiteit in Jesus Christus is en dat JESUS die Enigste Een is wat jou werklik totaal en al kan vry maak van enige iets in jou lewe. "En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak." - Johannes 8:32

Estelle Coetzee

Estelle Coetzee

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Mosselbaai, Wes-Kaap

E-posadres: estellecoetzee73@gmail.com

Selfoonnommer: 071 168 8538

Meer oor Estelle: Estelle het in 2013 na Mosselbaai verhuis. Daar het sy letterlik in haar woestyntyd geleer wat dit is om "TOTALLY" van Vader afhanklik te wees. Sy tree op as fasiliteerder van Kies die Lewe in dié omgewing en leer ander ook wat dit is om vry te kom van kettings wat hulle vasbind aan die verlede. Haar "purpose" is om mense te bemoedig en te vertel van Jesus se liefde en dat Hy werklik die enigste weg en waarheid is. Ongeag watter omstandighede, bly Hy altyd die antwoord. Dit is haar passie om vir ander in te tree in gebed en dan die grootheid van God te aanskou deur hul getuienisse en net te kan sê: "THANK YOU LORD; YOU DID IT AGAIN!"

Eugene & Judy van Zyl

Eugene & Judy van Zyl

Afdeling: Fasiliteerders & Beraders

Omgewing: Oos-Rand

E-posadresse: judy.vanzyl@yahoo.com / theron.vanzyl@yahoo.com

Selfoonnommer: 083 216 0556

Meer oor hulle: Eugene se mannekamp, Veld Warriors, is 'n bediening waarin hy die manne veld toe neem. Hy bedien die manne reeds vir 'n klompie jare om die vuur. Judy fokus op die dames met haar vrouebediening, Witstene, wat op Openbaring 2:17 gebaseer is. Sy en die dames sit een keer per maand by Abba Vader se voete vir reeds nege jaar. Judy en Eugene is albei beraders en Hosanna-fasiliteerders in die Oos-Rand omgewing. Agt jaar gelede het Abba dit in hulle harte geplaas om na die "Leviete" (almal wat in 'n bediening staan) om te sien, deur hulle te bedien en soms net te luister of hulle voete te was. Hulle vertrou ook dat Vader vir hulle grongebied sal gee om 'n vashuis te open. Hulle ervaar veral wanneer herderspare by hul arriveer dat hulle 'n plek nodig het om af te sonder en bedien te kan word terwyl hulle vas. Dit is die visie wat Vader in hulle harte geplant het.

Francois Terblanche

Francois Terblanche

Afdeling: Bemarking & Grafiese Ontwerp

Omgewing: Bloemfontein

E-posadres: info@leoniepretorius.co.za

Meer oor Francois: Francois is Hosanna se bemarkingsbestuurder. Hy is ook 'n skrywer en digter. Naas skryfwerk, is dit sy grootste passie om profetiese boodskappe deur grafiese kuns uit te beeld. Hy was ook die samesteller en aanbieder van Hosanna se HOOP-projekte gedurende 2020, en het saam met dr. Leonie die e-boek "Onwankelbare Geloof" geskryf.

Fred Marais

Fred Marais

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Randburg-omgewing

E-posadres: kiesdielewerandburg@gmail.com

Selfoonnommer: 082 341 3313

Meer oor Fred: Fred is 'n Hosanna-fasiliteerder in die Randburg-omgewing. Sy grootste passie en "purpose" is as volg: Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. (Matteus 28:19-20) 1. Gaan heen en maak dissipels (beweeg uit na hulle wat nie God ken nie). Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde. (Handelinge 1:8) 2. Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. 3. Leer hulle om alles te onderhou. Fred wil nie net die Evangelie verkondig nie, maar hy wil met die krag van die Heilige Gees mense bystaan om vry te kom van die wêreldse dinge wat hulle gevangenes van satan maak. Die pad van heiligmaking is vol distels en dorings; hy wil graag mense deur dit help, sodat hulle waarlik vry kan wees. Net deur die genade van God en die hulp van die Heilige Gees is dit moontlik!

Helga Lottering

Helga Lottering

Afdeling: Berading

Omgewing: Nelspruit

E-posadres: helga@shanae.co.za

Meer oor Helga: Helga se passie is kinders vir Sy koninkryk en bevryding. Sy wil graag mense vry sien in Jesus; volkome genees van "issues" en seer.

Inge Bekker

Inge Bekker

Afdeling: Berader

Omgewing: Witrivier & Laeveld-area

E-posadres: ingempienaar@gmail.com

Meer oor Inge: Inge se doel is om mense te help om die WAARHEID te sien en te wys watter GROOT KRAG daar werklik in ons Heilige God lê! Sodra iemand se oë oopgaan, kyk hulle anders na elke situasie in hul lewe. Raak ontslae van jou wonde wat jou terughou en begin LEWE!

Jannie Coetsee

Jannie Coetsee

Afdeling: Media

Meer oor Jannie: Dit is vir Jannie 'n voorreg om deel van Hosanna te wees. Dit is sy passie om mense met liefde te bedien, want liefde verander jou om soos liefde te lyk. Dit is vir hom "amazing" om te sien hoe mense in slegs een aanraking die Here se liefde en "joy" sal ervaar soos nog nooit tevore nie. "One touch" - al is dit deur die kamera se lens!

Pastoor Karin Kriel

Pastoor Karin Kriel

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Bloemfontein

E-posadres: karink@satb.co.za

Meer oor Karin: Karin is 'n fasiliteerder in Bloemfontein. Haar passie in die bediening is dat die harte van mense aangeraak sal word soos wat God haar hart aangeraak het – om te besef dat die pad waarop sy was nie na die ewige lewe by Hom gaan lei nie, maar tot die ewige dood; al het sy gedink dat sy op 'n goeie pad en op pad hemel toe was. Dat mense deur die Heilige Gees vertroos kan word met dieselfde troos waarmee Hy haar getroos het. Dat ons elkeen ‘n tweede kans het. Dat ons makliker deur die lewe gaan wanneer ons siel genees is en ons die "issues" in ons lewens hanteer, want dan maak ons minder mense om ons seer en ons kan meer van hulp wees vir seer mense om ons. Soos Hy haar aan die hand geneem het (Psalm 32:8), so sal Hy almal neem om vir hulle die regte pad aan te wys. Om soos in Psalm 51 vergewe te word en dan ook die pad vir ander te kan aandui. Haar grootste getuienis is dat Jesus reeds betaal het vir die allervreeslikste dinge wat ons aangevang het. Ons kan vry van ons verlede leef deur die Bloed van Jesus wat vir ons betaal het. In kort: om mense by die goedheid van God uit te bring – om te weet Hy is ALTYD getrou, al is ons ontrou. Sy beloftes staan vas en dit wat Hy in ons begin het, sal Hy voltooi! Ons hulp kom net van die Here af. Jy kan met ‘n versekerde hart op Hom vertrou; Sy liefde vir ons verander nie!

Pastoor Kotie Batt

Pastoor Kotie Batt

Afdeling: Pastoor by Huis van Lewende Waters

Omgewing: Middelburg & Witbank (Mpumalanga)

E-posadres: kotie.batt@gmail.com

Selfoonnommer: 072 558 3789

Meer oor Kotie My missie is om deur geloof by die oorspronklike opdrag te bly waarvoor Christus my geroep het, met die vaste versekering oor Christus se krag in my volgens Matteus 28:19-20: "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees: en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het." Ek is lief vir mense en my passie is om deur die krag van die Heilige Gees en “IN” die Naam van Jesus in die outoriteit en gesag wat ek in Christus ontvang het mense te help om geestelik en emosioneel gesond te word deur hulle denkpatrone te laat vernuwe tydens die prosesse van berading en bevryding, sodat hulle tot die Lig (Jesus Christus) sal kom en so 'n verhouding met Hom sal hè. My ander passie is in die kinderbediening – dit is belangrik dat die kind binne sy ouderdom se ontwikkelingsfase geestelik bedien moet word sodat hulle reeds van vroeg af geleer kan word om heilig en diensbaar te leef in Christus se koninkryk.

Liezel de Beer

Liezel de Beer

Afdeling: Fasiliteerder

Omgewing: Pongola & KwaZulu-Natal

E-posadres: ldebeer@webmail.co.za

Selfoonnommer: 084 696 5059

Meer oor Liezel: As God dan vir my is, wie kan teen my wees? God het my genees en heelgemaak, en Hy wil dit vir jou ook doen! My passie is om mense te help om hulle waarde besef in Christus deur hulle te wys na God se liefdevolle Vaderhart.

Liezil Coetzee

Liezil Coetzee

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Noord-Wes

E-posadres: liezil@mweb.co.za

Selfoonnommer: 082 818 0083

Meer oor Liezil: Liezil is 'n fasiliteerder in die omgewings van Wolmeransstad, Leeudoringstad, Orkney, Stilfontein, Klerksdorp, Ventersdorp en Potchefstroom. "Jesus was ANDERS - waag om ANDERS te wees soos HY. My hart is om ander te bemagtig en te bemoedig om op te staan en vorentoe te gaan saam met HOM wat ons elkeen vooruitgaan! SY voetspore is soms 'n saampad en soms 'n alleenpad in hierdie wêreld, maar die JESUS-pad sal jou altyd neem tot daar waar jy moet wees. BE Jesus-DIFFERENT; then make a Jesus-DIFFERENCE!"

Linda Mans

Linda Mans

Afdeling: Fasiliteerder

Omgewing: Hartenbos

E-posadres: popsiemans@gmail.com

Selfoonnommer: 072 455 6254

Meer oor Linda: Linda se "purpose" en passie is om stukkende en seer mense bewus te maak van Jesus se liefde, om in God se teenwoordigheid genesing te kan ontvang in hul roeping in God deur Christus Jesus, sodat hulle ook genesing en heling oor ander kan uitroep! "That they can see the beauty of God inside of them and let the image of Christ emerge in fullness within them!"

Lititia Franck

Lititia Franck

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Pongola & KwaZulu-Natal

E-posadres: tiskafranck2@gmail.com

Selfoonnommer: 073 347 8645

Meer oor Lititia: Ek was my lewe lank 'n gevangene en noudat ek vry is, moet ek almal gaan vertel van my Jesus wat dit alles vir my gedoen het, en ook vir hulle wil doen! Lukas 7:47 is die Skrif waarmee Jesus my uitstuur. Want ek het nooit liefde geken nie, totdat ek LIEFDE self ontmoet het!

Lynne Geldenhuys

Lynne Geldenhuys

Afdeling: Berading

Area: Bloemfontein, Vrystaat

E-posadres: lynnegeldenhuys@gmail.com

Meer oor Lynne: Onder opleiding van dr. Leonie, en leiding van die HEILIGE GEES, sal ek jou graag wil bedien en leer uit die Woord van God, dat Jesus die enigste Weg en Waarheid en Lewe is. Maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom of WAT jy GEDOEN het nie, Hy WIL jou genees. Vandat ek Jesus leer ken het, het ek verstaan dat ek moet KIES of ek GESOND WIL WORD. Want jy moet WIL. Johannes 5:6 het my geraak, waar 'n sekere man 38 jaar lank siek was, en Jesus vra hom: "Wil jy gesond word?" Ons lewe gaan oor keuses. Wil ek verander? My hart is om jou te leer wat Jesus my geleer het. Om uit te kom by Sy liefde vir my en jou. Om uit te kom by WIE ek IS IN CHRISTUS. Om uit te kom by 'n diep en intieme liefdesverhouding met Vader, Seun, en Heilige Gees. Om in hierdie verhouding met Hom jou genesing te ontvang. Abba Vader het kreatiwiteit in my geplant, wat my uitgebring het om profeties te skilder, en ook ander maniere van kuns. Ek wil graag saam met jou kreatief wil wees, sodat Vader ook die potensiaal wat Hy in jou geplant het kan laat ontkiem, groei en vrug dra.

Pastoor Nolan & René Edwards

Pastoor Nolan & René Edwards

Afdeling: Beraders

Omgewing: Witbank-omgewing

E-posadres: renecronje65@gmail.com

Meer oor hulle: Nolan is 'n pastoor en berader by Huis van Lewende Waters. Sy passie is om mense van God se liefde te leer – die weg en waarheid. Rene is 'n berader in Witbank. Haar passie is om stukkende kinders te help en vir hulle Jesus se liefde te wys; hulle ook van God bewus te maak en na Hom toe te lei.

Selfoonnommer: Nolan: 079 157 9911 / René: 081 769 4184 / WhatsApp: 083 426 5093

Patricia Viljoen

Patricia Viljoen

Afdeling: Vertaler

Omgewing: Carletonville

E-posadres: patviljoen15@gmail.com

Meer oor Patricia Patricia se liefde vir skryf, 'n talent wat die Here aan haar toevertrou het, gaan daarmee gepaard om met 'n passie Sy Naam te verkondig. Sy is ook die vertaler van dr. Leonie se boeke en leef op so manier ook 'n deel van haar "purpose" in die bediening uit. Sy is ook 'n "life coach" en motiveringspreker by haar bediening, Fearless Voices.

Pastoor Pieter & Tolley Jordaan

Pastoor Pieter & Tolley Jordaan

Afdeling: Fasiliteerders & Beraders

Omgewing: Middelburg/Witbank

E-posadresse: jordaanpw1@gmail.com / tolleyjordaan@yahoo.com

Meer oor hulle: Pieter en Tolley Jordaan staan in eenheid saam in die bediening as Hosanna-fasiliteerders in die Middelburg/Witbank-omgewing. Hulle grootste roeping is om siele vir Jesus in te bring - heel en gered vir Sy koninkryk.

Pikkie Franck

Pikkie Franck

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Pongola & KwaZulu-Natal

E-posadres: pikkiefranck@gmail.com

Selfoonnommer: 076 549 8244

Meer oor Pikkie: My droom is om mense die verskil te leer tussen 'n Christen en 'n kind van God, en hulle te help om die leuen vir die Waarheid om te ruil. Deur "Kies die Lewe" is dit moontlik. Dit wat ons verniet ontvang het, moet ons verniet gaan uitdeel.

Pastoor Riaan en Adel Henderson

Pastoor Riaan en Adel Henderson

Afdeling: Fasiliteerders

Omgewing: Welkom (Vrystaat)

E-posadres: riaan.henderson@gmail.com

Meer oor hulle: Pastoor Riaan en Adel is dienende pastore by Lewende Water Bediening-gemeente in Welkom. Hulle het 'n groot passie vir jongmense en die uitbreiding van Sy koninkryk.

Pastoor Richard en Helene de Winnaar

Pastoor Richard en Helene de Winnaar

Afdeling: Fasiliteerders & Beraders

Omgewing: Ladismith (Klein Karoo)

E-posadres: royal.family1963@gmail.com

Selfoonnommer: 082 975 6196

Meer oor hulle: Richard en Helene is die herderspaar by Tabernakel Bediening in Ladismith, geleë in die pragtige Klein Karoo. Hulle passie en roeping is vir gebroke mense, veral kinders. Hulle is al vir baie jare betrokke by Royal Family Kids waar hulle kinders, wat erg getraumatiseerd is as gevolg van molestering, mishandeling en verwaarlosing, op ‘n 5-dae kamp neem waar hulle die kinders net raakleef met die liefde van Jesus. Verder is hulle ook op ‘n langtermyn basis betrokke by ‘n veiligheid- en pleegsorghuis waar hulle kinders by genesing en restourasie wil uitbring.

Veronica Loots

Veronica Loots

Afdeling: Fasiliteerder & Berader

Omgewing: Pongola

E-posadres: veronicaloots62@gmail.com

Selfoonnommer: 082 608 2104

Meer oor Veronica: "Kies die Lewe" het my lewe verander vanwaar ek vasgevang was in depressie en verwerping. Dit is "amazing" om vry te kom van daardie kettings. Prys die Here; Hy is goed! Ek het 'n passie vir mense en respek vir mense wat emosionele probleme het, en wil altyd help waar ek kan deur die Here se genade. Dit is so lekker om te sien hoe gesond die mens word deur die innerlike genesingskursus. "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die seun en die Heilige Gees." (Matteus 28:19)