Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Konferensies

Klik op die konferensie waarin jy belang stel vir meer inligting.

Oudtshoorn Vrouekonferensie - Dr. Leonie Pretorius

Pretoria Gesinskonferensie - Dr. Leonie Pretorius & Hosanna