Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Welkom by Hosanna!

Elke Woord wat uitgaan is gebaseer op die volgende: "Jesus antwoord hom: Ek is DIE WEG en DIE WAARHEID en DIE LEWE; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie." (Johannes 14:6)


Jesus roep jou vandag om Hom te volg (DIE WEG) tot in die WAARHEID dat God jou liefhet en dit bewys het waar Jesus aan die kruis vir jou gesterf het, sodat wanneer jy Jesus aanneem as jou Verlosser, jy nie meer verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe sal hê (Johannes 3:16). Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; Die Heilige Gees sal dan ook jou getuienis word dat God jou Abba Vader is en jy 'n kind van Hom is (Romeine 8:16) (DIE LEWE).


Deur genade sal jy uit die preke kan aflei dat Hosanna se roeping en salwing is om jou nader aan God Drie-Enig te bring (Lukas 15:11-32).  By die afdelings van die aanlyn kursusse sal jy agterkom dat Jesus die Genadejaar aangekondig het en dit sal jou bring by die plek van genade (Lukas 4:18-19).


My hart is dat jy Abba Vader se hart sal verstaan; dat jy niks kon doen om Sy liefde te verdien nie en dat niks wat jy gedoen het of kan doen God se liefde vir jou sal verander nie. Hoe weet ek dit? Ek luister na dit wat Die Heilige Gees sê en ek kyk waarheen Jesus my lei sodat my Hemelse Vader verheerlik kan word!