Profetiese Woord 2021: Preparation

Geskryf deur dr. Leonie Pretorius


Psalm 23:5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.

Hierdie is die eerste deel van die PROFETIESE WOORD vir 2021 – PREPARATION. Maak jou maar GEREED om baie rondom dit te hoor in 2021 ...


Ek het dié woord in drie dele ontvang:

  • PREPARATION OF GOD
  • PREPARATION OF THE ENEMY
  • PREPARATION OF THE BRIDE

 En omdat ons heel EERSTE GOD SE KONINKRYK SOEK, gaan ons by die BELANGRIKSTE DAN BEGIN!


PREPARATION OF GOD

Psalm 23:5 U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. (1953 Vertaling)


Psalm 23:5 Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over. (1769 Translation)


Psalm 23:5 Soos 'n gasheer sit U net die beste vir my voor, hulle wat nie naby U lewe nie kan maar net verleë toekyk. U behandel my soos ‘n spesiale gas, ek geniet alles in oorvloed. (Die Boodskap Vertaling)


Psalm 23:5 You become my delicious feast even when my enemies dare to fight. You anoint me with the fragrance of Your Holy Spirit. You give me all I can drink of You until my heart overflows. (The Passion Translation)


Hierdie Psalm is geskryf in die tyd waarin Psalm 51 geskryf is; toe Dawid hard neergekom het aarde toe en hy sy sondes begin bely en erken het. So hier is Dawid se sondes vergewe en hy skryf Psalm 23. Ons aanvaar gewoonlik dat hierdie tafel in God se teenwoordigheid is, maar NEE! Hy berei die tafel vir my teenoor my teëstanders ... A table before me in the presence of mine enemies ... Hulle wat nie naby U lewe nie kan maar net verleë toekyk ... When my enemies dare to fight ...


Wat is vir my voorberei?


Matteus 26:21 En terwyl hulle eet, sê Hy: Voorwaar Ek sê vir julle, een van julle sal My verraai.


Matteus 26:26–27 En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan sy dissipels en sê: Neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem Hy die beker, en nadat Hy gedank het, gee Hy dit aan hulle en sê: Drink almal daaruit.


Sien jy in Die Boodskap Vertaling dat die wat nie naby die Here geleef het nie, maar wel saam met Hom geleef het, ook daar was? Mense soos Judas ... En sien jy The Passion Translation sê WIE ONS FEES IS terwyl die vyand waag om te baklei? PREPARATION gaan jou wys wie net toekyk, en wie toekyk SE TEENWOORDIGHEID gaan jou nie langer ontstel nie, mits jy tyd maak om aan daardie VOORBEREIDE TAFEL te gaan sit. Dan moet jy ook "click" WIE JOU DAAR GAAN BEDIEN. Sy liefde is elke môre nuut en trou en ons kan Hom vertrou dat HY PRESIES WEET WAT ONS aan die tafel voor die vyand nodig het.


Surely your enemy will dare to surround you, BUT LOOK; THEY ARE ALREADY SURROUNDED BY GOD!


PREPARATION OF THE ENEMY

Johannes 10:10 Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.


Wanneer die vyand voorberei, is dit nie ‘n tafel nie, maar om aan die tafel te kom sit wat vir jou voorberei is, soos wie hy is – ‘n dief, leuenaar en mensemoordenaar! Hy gebruik sy outoriteit soos wat Haman verhoog was en ‘n hoër setel as die vorste om hom gedra het, en net so hou hy daarvan dat ander voor hom neerval of buig.  So het dit Haman woedend gemaak dat Mordegai geweier het. Haman wou nie net sy hand aan Mordegai alleen slaan nie, maar aan sy hele volk. Daarom het hy die koning eintlik maar "ge-bribe" om sy koninklike seëlring te gebruik en briewe met hardlopers uit te stuur om Mordegai se mense dood te maak, uit te roei en hulle besittings te plunder. As die vyand kom met wat in hom is, dan kom hy nooit net vir jou nie, maar om almal te raak om jou!


Daar word baie keer verwys na die vyand as ‘n "mickey mouse" of "ou nick wat kole stook", maar Efesiërs wys ons wie die vyand is ...


Efesiërs 6:12 Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.


Terwyl Haman aan die tafel saam met die koning gesit en drink het, is die hardlopers uitgestuur met hierdie doodsbevel en was die stad in verwarring. Selfs Haman se vrou en vriende het hom aangemoedig om ‘n galg te bou om Mordegai te hang, want hy het geweet dat hy die volgende dag vrolik saam met die koning weer om ‘n tafel sou sit.


Die profetiese woord PREPARATION en spesifiek die gedeelte PREPARATION OF THE ENEMY gaan hieroor: wat maak die vyand aan jou tafel?

Terwyl God vir jou ‘n tafel voorberei, bly die vyand daar om te steel – sodat jy in soveel bekommernisse sal verval terwyl dit jou tyd is om te eet waarvan God jou soos ‘n eregas wil ontvang. Hy steel deur vir jou te lieg oor die toekoms en as mensemoordenaar is hy reeds besig om ‘n galg vir jou te bou. Hierdie woord gaan ernstig oor meer tyd in jou binnekamer. Of dit nou is waar jy fietsry, stap of waar ook al, maar meer tyd by die TAFEL WAT GOD VIR JOU VOORBEREI; om SY GEREGTIGHEID te soek terwyl jy COMMUNION GENIET en jou gees, siel en liggaam volmaak met wat Jesus se gebreekte Liggaam vir jou beteken. Jy moet dan reeds in geloof deur Sy wonde heel word – elke liewe wond. Waar het jy seer? Waar is jy siek? Waar is jy swak? Sodat jy nie in vrees hoef te gaan vir die vyand se pyl wat bedags vlieg of vir die pes wat in die donker wandel nie; daar waar ons weet watter donker wolk hierdie pandemie oor die wêreld se grondgebied wil aftree as siekte wat in die middag verwoes.


Dat jy sal drink uit die beker van die Bloed van Jesus, en gereed wees om te weet die vyand gaan kom, dit is so, maar solank jy bly vergewe en vryspreek (hoe moeilik ook al), sal sy vloek nie tot in jou siel kan kom om jou gedagtes gevange te neem nie. Vergewe jouself ook en probeer verstaan as ek sê maak vrede met God. Al manier hoe jy by vrede uitkom is om te vergewe, selfs vir God as jy kwaad is vir Hom oor iets wat jy voel Hy toegelaat het – maak die saak met Hom uit. Niks wat jy doen sal God se hand stop om vir jou ‘n stoel uit te trek aan die tafel van COMMUNION nie.


Jy kan nie met die laaste paar jare in 2021 leef nie. MAAK KLAAR sodat jy genoeg krag inneem aan die TAFEL WAT GOD VIR JOU DEUR SY SEUN SE LIGGAAM EN SY SEUN SE BLOED VOORBEREI het aan ‘n houttafel in die vorm van die kruis van Golgota, sodat jy sal trap op die leeu en die adder. Omdat jy God liefhet, SAL GOD JOU AAN DAARDIE FEESMAALTAFEL RED EN JOU BESKERM. OMDAT JY SY NAAM KEN, SAL JY HOM AANROEP EN SAL HY JOU IN ERE HERSTEL. En tot in die lengte van dae sal GOD JOU AAN DAARDIE TAFEL VERSADIG EN JOU SY HEIL LAAT SIEN!


So waaroor gaan PREPARATION OF THE ENEMY? Hy kan oorkant jou sit, dit is so, MAAR HY KAN NIE DEELHÊ AAN DIE FEES NIE. Dit gaan nie oor die vyand nie, MAAR OOR DIE TAFEL WAT VIR JOU VOORBEREI IS, en glo my, hy sal alles in sy vermoë doen dat jy nie EET WAT VIR JOU VOORBEREI IS NIE – want jy sien, jy word wat jy eet!


Psalm 23:5 You become my delicious feast even when my enemies dare to fight. You anoint me with the fragrance of Your Holy Spirit. You give me all I can drink of You until my heart overflows.


1 Johannes 4:17 Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag; want soos Hy is, is ons ook in hierdie wêreld.


JY HOEF NIKS TE VREES AS JY BY DIE TAFEL SIT WAT DIE HERE VIR JOU VOORBEREI HET NIE!


PREPARATION OF THE KINGLY BRIDE

Ester 4:14 Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom, en wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie?


Ons word baie keer 'n kans gegun in God se koninkryk – in 'n posisie, in 'n roeping of in 'n beroep, in ouerskap of as huweliksmaat – en as ons nie die groter prentjie verstaan nie, dan moet ons regtig verstaan God is nie verleë oor ons nie. Hy gaan doen wat Hy wil doen, want Hy is God. Vader gee ons met soveel genade kans om verligting te bring, maar as ons stilbly sal dit van 'n ander kant af kom. Dit is moeiliker om verligting te bring en om lewe te spreek as dood, want die negatiewe om ons is baie meer as die positiewe. Om te weet die vyand bou 'n galg en dan te sit en eet aan die tafel wat God voorberei het voor daardie vyand, is moeilik.
 
Ons praat reguit – name het gesigte begin word in die Covid-19-pandemie en selfs baie hartseer grafstene. Hoe hanteer ons regtig hierdie "galg"? Baie sê dit is God se straf ... As jy lank genoeg aan die Communion-tafel sit, dan sal jy besef Jesus het nie gekom  om te oordeel nie, maar te red. Hierdie tye is nog lank nie die groot verdrukking nie – dan eers kan ons praat van God se "wrath" ... Maar nou is dit deel van die gebroke wêreld. Of dit mensgemaak is en vererger omdat ons ons slimmer hou as maskers en "sanitizer" en onskuldige mense getref word, is nie God se wil nie, maar in Sy toelaatbare wil. God kan nie Sy wil op ons afdwing nie; dan sou ons nooit kon kies tussen die lewe of die dood nie.


Hy dwing ons nie om aan die tafel te sit wat Hy vir ons voorberei het nie, maar Hy sê ons is die eregas aan daardie tafel. Jy kies – gaan jy jou kans gebruik om werklik te sien wie die vyand is? Gaan jy die kans gebruik om te sien dat jy nie net gebore is vir 'n tyd soos hierdie nie, maar WEDERGEBORE IS VIR 'N TYD SOOS HIERDIE? " ... who kows whether you have attained royal status for such a time as this?" Ons almal wil nou die antwoord hê, maar jy sal eers die antwoord kry as jy aan die tafel gaan aansit wat God vir jou voorberei het voor die aangesig van jou vyand.
 
Ester 7:1–6 Toe die koning en Haman inkom om saam met koningin Ester die feesmaal te hou, sê die koning aan Ester ook op die tweede dag, terwyl hulle wyn drink: Wat is jou bede, koningin Ester?  — dit sal jou toegestaan word. En wat is jou versoek? Al was dit die helfte van die koninkryk — daaraan sal voldoen word. En koningin Ester antwoord en sê: As ek genade in u oë gevind het, o koning, en as die koning dit goedvind, laat my lewe my geskenk word op my bede en my volk op my versoek. Want ons is verkoop, ek en my volk, om verdelg, gedood en uitgeroei te word. Was ons nog as slawe en slavinne verkoop, dan sou ek geswyg het, maar hierdie ramp sal onder die verliese van die koning sy weerga nie hê nie. Toe spreek koning Ahasvéros en sê aan koningin Ester: Wie is hy, en waar is hy wie se hart hom ingegee het om so te maak? En Ester sê: Die teëstander en vyand is hierdie slegte Haman! Toe skrik Haman voor die koning en die koningin.
 
Ons weet dat Haman se kop net daarna bedek is en hy aan die galg (wat hy laat bou het) opgehang is. Was Ester se "purpose" om Haman uit te haal? Nee, Haman se "purpose" was om Ester te openbaar sodat sy en haar volk die guns kon kry wat vir hulle deur God voorberei was ... Die oorlog was nie hare nie; sy moes gaan sit het aan die feesmaaltafel en sy moes die begeertes wat God in haar hart voorberei het aan die koning gaan bekendmaak. Ester word die "Kingly bride" genoem!
 
Waar is jy en wat maak jy juis in 'n tyd soos hierdie?

 

PREPARATION OF THE SERVANT BRIDE

Die bruid wat diensbaar is, sal ook bereid wees om aan die tafel te gaan sit wat vir haar voorberei is terwyl sy besig is om diens te doen. Soms wil ons ‘n geloofslewe leef van "name it and claim it" en ons mis dan dit wat vir ons voorberei is. Rut het nie omgegee om langs die ander snyers te gaan sit en te eet wat Boas vir haar voorberei het nie; sy het versadig geraak aan die tafel op die lande. Sy het nie gemors met dit wat oorgebly het nie, maar dit oorgehou. Met dit wat oorgebly het, kon sy weer ‘n tafel vir Naomi dek. Sê nou net sy was nie bereid om in die garslande aan die eenvoudige tafel te gaan sit nie, dan sou sy nooit haarself kon was en die salwing dra om onder Boas se mantel te gaan rus nadat hy klaar geëet en gedrink het nie.

 

Rut 2:14 – En teen etenstyd het Boas vir haar gesê: Kom hierheen en eet van die brood en steek jou stukkie in die asyn. Daarop gaan sy langs die snyers sit, en hy het haar gebraaide koring gegee, en sy het geëet en versadig geword en oorgehou.


Rut 3:3 – Was jou dan en salf jou en trek jou klere aan, en gaan af na die vloer toe; laat jou deur die man nie herken totdat hy klaar geëet en gedrink het nie.


Rut 3:7 – Nadat Boas geëet en gedrink het, en sy hart vrolik was, en hy gaan slaap het by die ent van die hoop, het sy stilletjies gekom en sy voetenent oopgemaak en gaan lê.


Rut 3:11 – Wees dan nou nie bang nie, my dogter; alles wat jy sê, sal ek vir jou doen, want die hele stadspoort van my volk weet dat jy ‘n deugsame vrou is.


Rut kon nie by die voete van Boas, haar losser, gaan lê het voordat sy nie hope gars opgetel het nie. Ons dink so maklik altyd dat dinge vir ‘n kind van God 'n "quick fix" moet wees; dat daar net geen hartseer, pyn of leiding moet wees nie, maar juis in hierdie PREPARATION-tyd kon Rut nie verstaan wat sy moes deurgaan sodat Boas se woorde waar sou word nie:


Rut 2:12 – Mag die HERE jou daad vergelde, en mag jou loon volkome wees van die HERE, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het.


Moes Rut opgerig word? Dit ook ja, maar God kies ‘n bruid wat nie bang is om vooroor te buig en hard te werk nie, want die pad vir die Bruidegom moet gelyk gemaak word. Dink jy ons gaan fisies ‘n pad bou? Hoe maklik sou dit nie gewees het nie? Jou aandeel as "servant bride" gaan wees om onder Bruidegom Jesus se vleuels te bly skuil sodat jy eers werklik kom by die plek om elke gedagte gehoorsaam gevange te maak aan Christus Jesus.


Hoe gaan jy mense in dié tyd oortuig om anders te dink as die wêreld en anders as die media (en ook sosiale media)? Gaan jy maar net vat wat gesê word oor die eindtyd of gaan jy vat wat God se Woord reguit as enigste weg sê? Dink jy werklik dat God aan ons ‘n soewereine WIL sou gee sodat een of ander merk ons sal kan beheer? Maar weet jy wat, vrees kan beheer. Vrees kan jou gedagtes so oorneem dat jy begin glo wat die wêreld uitbasuin oor die eindtyd en so maklik nie meer ingestem is vir die basuin van die Bruidegom nie.


Jesaja 40:3–5 ­­– ‘n Stem van een wat roep: Berei in die woestyn die weg van die HERE; maak gelyk in die wildernis ‘n grootpad vir onse God! Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word; en die bult moet ‘n gelykte en die rotsagtige plekke ‘n laagte word. En die heerlikheid van die HERE sal geopenbaar word, en alle vlees tesame sal dit sien: want die mond van die HERE het dit gespreek.


Konstruksie is nooit maklik nie – ‘n pad word nie oornag gebou nie. Daar moet reg getender word en seker gemaak word dat jy weet wat in die konstruksie verwag word. So weet net PREPARATION is baie belangrik en dit het begin in die tuin van Getsemane – Vader, nie My wil nie, maar U wil. Daarom kon Jesus ons Bruidegom word; Sy gedagtes was "Christ-like" ingestel. Dit het Hom bloedsweet gekos om die vrese in ons te breek.


Kyk, EK GAAN IETS NUUTS DOEN – moderne masjiene word deesdae gebruik, maar die voorbereiding bly dieselfde. Ons kan nie bly by die dinge van die verlede nie. Dit is hoekom dit die verlede genoem word. Niks kan aan gister of môre verander word nie, maar aan vandag kan daar gebou word.


Jesaja 35:8–10 ­– En dáár sal ‘n grootpad wees en ‘n weg wat die heilige weg genoem sal word; geen onreine sal daarop voorttrek nie, maar vir húlle sal dit wees; wie die weg bewandel – selfs die dwase sal nie dwaal nie. Dáár sal geen leeu wees nie, en geen verskeurende dier sal daarop kom of daar aangetref word nie; maar die verlostes sal daarop wandel; en die losgekooptes van die HERE sal teruggaan en na Sion kom met gejubel, en ewige vreugde sal op hulle hoof wees; vreugde en blydskap sal hulle verkry, maar kommer en gesug vlug weg.


Jesus het daardie weg vir ons voorberei. Hy het duidelik gesê "EK IS DIE WEG", en op daardie weg sal die onreine rein word, sal die dwase kan wys word, sal die slang en die leeu en die draak verslaan word, en op daardie weg sal "THE JOY OF THE LORD" die "SERVANT BRIDE" se "STRENGTH" word; net soos die blydskap van Boas ook Rut se krag geword het om vir Obed te baar wat in die geslagslyn van Jesus was.


Maak seker jou hart is in die land waar jy moet werk, en maak seker jy gaan sit met jou hele hart aan die tafel wat vir jou voorberei is. Jy is nie verniet waar jy nou is nie ...

 

PREPARATION OF THE PRIESTLY BRIDE

As gebed maklik was, dan sou nie soveel mense vir my gevra het om vir hulle te bid nie, sou nie soveel net vries in bidure nie en sou soveel anders in hierdie lewe gewees het. Ons sou geleef het uit die bron van vergifnis; die tien gebooie sou vir ons ‘n wandelstok wees om op die nou pad te wandel. As gebed in gees en waarheid maklik was, dan sou almal wat die begeerte het om in tale te bid, dit net ontvang het.

 

Baiekeer dink ek dat die Skrif wat sê dat die een sal plant, die een sal natmaak, maar net God sal laat groei baie te doen het met die lewende water wat uit ons binneste sal vloei, mits ons glo soos die Skrif sê. Daar is ‘n groot verskil om net ‘n koringaar te trek vir die dag of om toe te laat dat die ingeplante Woord van God ons verander.


As ons na Romeine 8 kyk dan sien ons bid is nie so maklik nie. Hosea 4:6 sê vir ons ons gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis, en omdat ons die kennis verwerp het, sal ons nie die priesteramp kan bedien nie. So maklik kom ons tot geloof deur die woorde wat ons hoor. Watter woord – van ‘n mens of wat God sê? Of skokkend deesdae die media en sosiale media wat meer geglo word as enige ander stem?


Rebekka was gewoond daaraan om water by hierdie fontein te skep en te drink en so baiekeer word ons gebedstyd maar net ‘n stukkie van 'n gewoonte. Dit is ook die tyd waar ons dopgehou word; waar Vader kyk of ons met ons hele hart op Hom vertrou sodat Hy ons kan seën. Gebed is ook daardie skietgebedjie waar die sweet van angs op daardie oomblik teen jou afloop net om deur daardie versmoring van paniek te worstel. Gebed is ook soms ongelukkig daardie lippetaalgeloof waar jy dit dalk hardop sê, maar jou hart iets anders glo.


Haar lewe was op die drumpel van ‘n drastiese verandering – sy as bruid en wat sy kon bied was getoets ... As "priestly bride" leef jy nie gelykvormig aan die wêreld nie; jy is bereid om alleen ook water te gaan skep en nie te glo en te leef soos die strome van troebel water jou wil verwelk nie.


En die dogter was baie mooi van aansien, ‘n jongmeisie, en geen man het haar beken nie. En sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar tegemoet en sê: Laat my tog ‘n bietjie water uit jou kruik drink. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy: Ek sal vir u kamele ook skep totdat hulle genoeg gedrink het. (Genesis 24:16,17,19)


Daar was vir Rebekka ‘n tafel voorberei en hierdie tafel was 'n fontein wat sy nie net vir haarself gehou het nie, maar die kruik op haar skouer se water gedeel het met Eleasar en selfs met die kamele. Die bruid wat sal bedien uit liefde en genade onvoorwaardelik.
 
En die Gees en die bruid sê: Kom! En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. (Openbaring 22:17)


Is dit nie baie makliker om net die pad alleen te loop nie? Net vir jouself te bid en net vir jouself te sorg in geloof? Maar om die verantwoordelikheid op te neem en vir ander te sê "kom", dan moet jy seker wees waarna jy dors, want jy kan niemand dwing nie. Baiekeer was dit vir my die moeilikste deel van "priestly bride" wat my laat voel het my hart gaan verdrink van die trane wat ek binnetoe huil oor mense se ego’s.


As ons ophou by die sesde kameel in plaas van die sewende, sal ons nooit weet wat God vir ons ingedagte het nie. "Maar Here, die kruik is swaar en ek is skaars onder dan is die drinkbak weer leeg ..." En hier is dit waar gebed moeilik word: "Hoeveel keer moet ek bid; hoeveel keer nog, Here?" Bid totdat die antwoord kom! Maar moenie bid wat jy weet nie God se wil is nie. Bid dan eerder maar net: "Here, laat U wil geskied ..."
 
Vertrou op die HERE met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. (Spreuke 3:5)
 
Telkemale hou ons terug om ons alles te gee, want ons voel nie daarna nie, maar hier lê die antwoord: want as jy alles gegee en alles opgegee het, is daar nie meer om te gee nie ... Dan kan jy ook sê: "IT IS FINISHED ..."