Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Oudtshoorn Vrouekonferensie

AANLYN REGISTRASIES

Bepalings en Voorwaardes

  1. Ek aanvaar dat hierdie konferensie Bybelgebaseerd is.
  2. Bewys van betaling (R350 per persoon) moet asseblief voor of op 30 Oktober 2023 aan info@diefonteine.co.za gestuur word om suksesvolle registrasie te verseker.
  3. Geen registrasiefooie is terugbetaalbaar nie.