Nelspruit-konferensie: Inligtingsblad


Aangebied deur

Dr. Leonie Pretorius

Datums

27-29 November 2020

Venue

Grace Family Fellowship Nelspruit
Locostraat 1, Mbombela
GPS koördinate: -25.431888, 30.961840

Kostes (per persoon)

R250 (verblyf uitgesluit)

Kontakpersoon

Carin Myburgh: 081 483 0637

Registrasies sluit

23 November 2020

Notas

Voltooi die registrasievorm hieronder om jou plek te verseker.
Covid-19-voorsorgmaatreëls word by alle Hosanna-byeenkomste gevolg.

AANLYN REGISTRASIEVORM

Registrasies is slegs geldig indien bewys van betaling ontvang is.
Stuur asseblief jou bewys van betaling voor 23 November 2020 na carinmyburgh@gmail.com om jou plek te verseker en gebruik jou naam en van as verwysing.