Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Lig oorwin Duisternis! • Aanlyn Kursus

 

Die innerlike genesingskursus Kies die Lewe het jou gehelp om op te staan in Jesus Christus en gou sal jy agterkom die werke van die vyand is ‘n werklikheid om jou teë te staan om lig te word en Sy lig in mense se lewens te laat skyn sodat die duisternis sal vlug.


Hierdie lywige kursus se naam is tweedelig in die eerste plek, sodat jy in jou lewensdoel sal opstaan en dat alles wat jou wil verhoed dit nie meer sal regkry nie, want jy is gemaak om Sy lig te laat skyn. Hierdie kursus gaan jou help om in jou potensiaal te kan opstaan waarvoor God jou geskep het; dat jy sal kan verstaan waarom jy jou hart meer as alles moet bewaak, want daaruit is die oorspronge van jou lewe. En in die tweede plek, om wat in die duisternis aan die gang is, aan die lig te bring – Jesus het gekom om die werke van die vyand te verbreek.


Hier gaan jy opgelei word om mense op ‘n dieper vlak te kan bedien of sommer net toelaat dat Heilige Gees jou dieper bedien.


AFDELING 1:

 • Jy word geleer wat 'n berader se doel is.
 • Waaroor gaan die doop en wie mag doop/gedoop word?
 • Die grootheid van Nagmaal.
 • Wat behoort te gebeur in berading waar Heilige Gees werk.
 • Pastorale bediening.
 • Hoe help jy iemand om in hulle skeppingsdoel te kom?
 • Die verskil tussen bekering en wedergeboorte.
 • In die selfkennissirkel leer jy mense hoe om probleme te hanteer en op te los.
 • Die huwelik.
 • Wat is Dissosiatiewe identiteitsversteuring se invloed op party mense?
 • Hoe word verslawing hanteer in pastorale terapie?
 • Pas sterwensbegeleiding toe.


AFDELING 2:

 • Polemiek en dwaalleringe in die kerk (bewerings en weerleggings).
 • Die Nuwe en Ou Apostoliese kerk.
 • Die Rooms-Katolieke.
 • Die Sewende Dag Adventiste.
 • Die Jehova Getuies.
 • Die Eennaam-leer.
 • Spiritualisme.
 • Vrymesselary.
 • Godsdienstige -ismes: Mormonisme, Teosofisme, Humanisme, Politeïsme, Panteïsme, Unitarisme, Ateïsme.
 • Die Okkult.
 • Satanisme.
 • New Age.
 • Wanneer word berading bevryding?
 • Waarom vind bevryding soms nie plaas nie?
 • Geestelike huisskoonmaak.
 • Die duisternis in sekere kulture.


Hierdie pastorale terapieboek is geskryf deur dr. Leonie Pretorius in en uit die praktyk van jare se berading. Waar daar so 'n groot gaping aan kennis in die liggaam van Christus is, sal jy weet jy kan mense in waarheid bedien; nie omdat sy die waarheid is nie, maar omdat sy die Waarheid leer ken het, en Hy wat die Weg, Waarheid en Lewe is haar geleer het om soveel in vryheid in Jesus Naam weg te kan stuur om ‘n nuwe lewe te gaan leef wat God verheerlik.


Koste: R1 500 (Hanleiding en die boek Sieraad vir As asook studiemateriaal en versending ingesluit).


Omdat dit as 'n kursus aangebied word, kan jy jou werkstukke laat nasien vir ‘n verdere bedrag van R100 per werkstuk soos pastoor Santie Bothma jou verdere leiding hiermee gaan gee.


Word stil voor Die Here en wag op Sy oortuiging om deel te word van Sy hande en voete wat mense aanraak en nader aan God lei.


Kontak gerus vir Pastoor Santie Bothma by 083 792 0322 vir enige navrae.

 

Registrasievorm

Bepalings en voorwaardes

 1. Ek neem kennis en aanvaar dat hierdie kursus Woord-gebaseer is.
 2. Inskrywings is slegs geldig indien die kursusfooi betaal is.
 3. Rekeningnaam: Hosanna, Bank: Absa Spaarrekening,  Rekeningnommer: 926 048 3960, Takkode: 632 005
 4. Gebruik asseblief jou naam en van as verwysing en stuur jou bewys van betaling per e-pos aan santieb@vodamail.co.za.
 5. Jou handleiding sal binne 2 werksdae versend word vandat jou bewys van betaling ontvang is.
 6. Geen fooie is terugbetaalbaar vanaf versending plaasgevind het nie.
 7. Jy is welkom om die kursus op jou eie tyd te voltooi. Pastoor Santie Bothma sal jou deur die proses lei en deurlopend assisteer.