Langkloof: Preparation


Aangebied deur

Dr. Leonie Pretorius

Datum

21-23 Mei 2021

Venue

Onse Shop
Louterwater
Langkloof

Koste

R180 per persoon
(verblyf en etes uitgesluit)

Navrae

Engela: 084 251 2483  • engela@langkloof.net

Registrasies sluit

17 Mei 2021

Notas

Covid-19-voorsorgmaatreëls word by alle Hosanna-byeenkomste toegepas. 
Boek vroegtydig om jou plek te verseker.

Kontak Janine vir verblyfsopsies by 082 826 2847.

AANLYN REGISTRASIES

Bepalings en voorwaardes

  • Registrasie is slegs geldig indien bewys van betaling ontvang is.
  • Bankbesonderhede vir registrasiefooie: E Strydom, ABSA Spaarreking: 924 733 8760, Takkode: 334 415
  • Gebruik asseblief Jou Naam en Van as verwysing.
  • Stuur asseblief bewys van betaling na engela@langkloof.net