Kies die Lewe • Aanlyn Kursus

Ná jare se ondervinding in PASTORALE TERAPIE en opleiding, besef ek net dat daar 'n groot nood is om mense herstel te kry in hulle volle menswees soos Vader God se hart vir ons as mens is.

Ons is werklik in tye van oorvloed waar ons behoort te beleef as kinders van God wat nog geen geslag beleef het nie - ons het soveel outoriteit en krag in Die Heilige Gees waarmee ons werklik God se koninkryk kan uitbrei en die werke van die vyand kan vernietig, maar ons het in die put geval van 'n gebrek aan kennis.

Hoe sal ons by die grotere kan uitkom as ons hart stukkend bly, ons uitmekaar val van angs en vrese en ons gebuk gaan onder soveel depressie? Jy sal met my saamstem - ons worstel met hierdie dinge net om te oorleef, wat nog van 'n lewe te geniet van OORVLOED; DAT DIT MET MY GOED SAL GAAN IN MY LIGGAAM, SIEL EN GEES.

Na soveel getuienisse uit my spreekkamer en as spreker op konferensies, gee ek jou geleentheid WAAR JY OOK AL IS OM OP JOU TYD aandag aan jouself te begin gee en vry te kom, en om ander vry te maak in die WAARHEID.

Hierdie kursus kan jy aanlyn voltooi en dit behels 5 modules gebaseer op boek, KIES DIE LEWE:

  • Leer hoe lief God jou het en weet daarvolgens kan jy Hom uit Sy liefde liefhê wat jou BESKERMING EN OORVLOED IS.
  • Leer uit God se waarheid dat die vyand oorwin is en wat jou posisie in Christus is as die aanvalle wel kom. Ons besef nie wat ons outoriteit in Jesus Christus is en in watter krag van God se Gees ons die vyand se werke kan vernietig nie - jou woorde sal verander vanaf "ek is aangeval" na "ek is meer as 'n OORWINNAAR IN CHRISTUS JESUS."
  • Leer hoe om vrese in jou lewe te oorwin wat gepaard gaan met angs en stres en staan op in jou roeping en doel in die lewe.
  • Leer hoe word jou wonde van verwerping genees sodat jy nooit weer hoef terug te deins voor seer en fyngevoeligheid nie en word jy die gesonde persoon wat 'n verskil kan maak in hierdie stukkende wêreld.
  • Leer hoe om uit die gat van depressie te kom, gevul te word met Lig sodat jy altyd die duisternis sal kan oorwin met die krag van God se vreugde in jou!

Skryf in aanlyn as jy jou lewe wil verander. Nadat jy die kursus voltooi het, sal jy sien jy sal altyd mense kan bemoedig met die regte veilige antwoorde en so nie net jouself kan help nie, maar ook ander wat dit so nodig het.

Koste: R1 000 (SLUIT IN VERSENDING, MP3'S EN DIE BOEK, KIES DIE LEWE).

Voltooi die aanlyn inskrywingsvorm hieronder en stuur 'n bewys van betaling aan santieb@vodamail.co.za om jou inskrywing te verseker.

Vir 'n verdere R100 per werkstuk kan jy, as jy die behoefte daaraan het, jou werkstukke laat nasien by 'n fasiliteerder net om seker te maak jy verstaan waaroor dit gaan en dat jy dit sal kan toepas.

Kontak Pastoor Santie Bothma (Huis Lewende Water Middelburg) by 083 792 0322 vir verdere navrae.

Sou jy voldoen aan die vereistes van HOSANNA en dit jou verlange is om in die bediening mense te help, sal jy bekendstelling kry as berader op hierdie webtuiste. Waar ek oral deur die land bedien, is die behoefte onbeskryflik groot aan hande en voete om te help.

MAG JY GELEI WORD DEUR JOU HART EN DIE HEILIGE GEES WAT JOU SAL OORTUIG.

AANLYN REGISTRASIEVORM

Onthou om jou bewys van betaling aan Santie te stuur by santieb@vodamail.co.za sodat jou registrasie suksesvol kan wees.