HOOP-projek: Genees van Verwerping (16-25 Oktober 2020)

Registrasies vir hierdie projek het 15 Oktober 2020 gesluit. 

Hierdie is 'n gratis aanlyn projek gebaseer op die boek Kies die Lewe deur Dr. Leonie Pretorius. Die projek handel oor innerlike genesing en introspeksie. Dit is 'n interkerklike en praktiese aanbieding. Die projek word via e-pos aangebied deur Francois Meyer en sluit af met 'n Zoom-byeenkoms saam met dr. Leonie Pretorius waar 'n boodskap gebring word en vrae gevra en beantwoord word.

Registreer aanlyn deur die vorm hieronder te voltooi. 

 1. Ek gaan myself weer 'n kans gee om voluit te leef. 
 2. Ek neem verantwoordelikheid vir my geestelike en emosionele welstand.
 3. Ek sal eerlik met myself tydens die hele proses wees.
 4. Ek sal alle probleme erken en na die lig bring tydens my introspeksie.
 5. Ek WIL uit hierdie donker gat van verwerping klim.
 6. Ek WIL nader aan die Here beweeg.
 7. Ek sal na die Heilige Gees se stem luister tydens hierdie proses, en nie na die stemme in my gedagtes nie.
 8. Ek bevestig hiermee dat ek bewus is dat die projek Woord-gefundeerde berading is.
 9. Ek vrywaar ook die aanbieder(s) en Hosanna van enige verslag of rekord vir die sessies wat hanteer word.
 10. Ek erken hiermee dat ek daartoe instem om hulp volgens God se Woord te ontvang, vrywillig uit my Christelike geloofsoortuiging en dat hierdie projek interkerklik bedien word.
 11. Ek doen hiermee afstand van enige moontlike eis om skadevergoeding voortspruitend uit watter oorsaak ook al wat mag ontstaan gedurende die projek te mag toepas op watter wetlike wyse ook al.
 12. Ek bevestig hiermee dat ek die regsbevoegdheid het om hierdie aanlyn vorm te voltooi en dat ek gemagtig is om dit te doen.
 13. Ek erken hiermee dat ek die inhoud en die gevolge van hierdie dokument verstaan.
 14. Ek neem kennis dat alle materiaal wat tydens hierdie projek via e-pos met my gedeel gaan word kopiereg bevat en dat ek dit nie op enige wyse sal versprei nie. 2020 © Hosanna/Dr. Leonie Pretorius.