Hosanna se gratis HOOP-projek is hier!

1. Hoe "cope" jy?
2. Op 'n skaal van 1 tot 5 – hoeveel keer dink jy aan selfmoord?
3. Het jy dit al beplan?
4. Hoe het jy beplan om jou lewe te eindig?
5. Is jy al deur 'n mislukte selfmoordpoging?
6. Het iemand in jou familie selfmoord gepleeg?
7. Waarom wil jy nie meer leef nie?
8. Kan jy aan enige manier dink wat 'n ander oplossing gaan wees?
9. Hoe dink jy voel Vader God nou oor jou?
10. Hoe gaan dit jou mense wat agterbly beïnvloed?

Die Hosanna-span het die afgelope tyd verskeie gevalle van selfmoord en pogings tot selfmoord geïdentifiseer. Ons lees ook al hoe meer van sulke gevalle in die nuus. Hierdie hartseer daad word deur 'n gedagte gevorm. Die gedagte broei en lewensomstandighede kan die gedagte tot 'n daad laat ontwikkel. 

Dit is OUKEI om nie oukei te voel nie – veral in hierdie onsekere tye – maar daar is HOOP en jy kan KIES om aan ons Vader se beloftes vas te hou.

Ons is gelei deur die Heilige Gees om Hosanna se platform te gebruik om hierdie realiteit aan te spreek en nooit neer te kyk nie, maar altyd om ander op te help. Ons besef dat geestesgesondheid 'n lewensbelangrike aspek gedurende hierdie tyd is, en ons het 'n aanlyn sisteem in plek gekry waardeur ons kan uitreik na diegene wat emosionele en geestelike bystand broodnodig het.  

Ons stel dan hiermee Hosanna se gratis HOOP-projek bekend; 'n aanlyn projek (via e-pos) waarin ons verskeie materiaal van Hosanna en inligting aangaande depressie uit Dr. Leonie se publikasie, "Kies die Lewe" met deelnemende persone sal deel. Ons wil jou oor 'n tydperk van 9 dae toerus met die noodsaaklike aspekte van geestelike innerlike genesing deur hierdie proses. 

En dit is die Here wat voor jou uit trek; Hy sal met jou wees; Hy sal jou nie begewe of verlaat nie; jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. (Deuteronomium 31:8)

Kyk die Zoom-byeenkoms van die eerste groep hier:


Registreer hier!

 • Die tweede HOOP-projek begin Vrydag 7 Augustus 2020.
 • Registrasies sluit Donderdag 6 Augustus 2020.
 • Die aanlyn projek is 100% gratis, maar jy gaan wel internetkonneksie vir sommige dele van die proses benodig.
 • Die projek is gebaseer op 'n beginsel van introspeksie; dit is dus jou verantwoordelikheid om die inligting in te neem en te verwerk.
 • Die projek duur vir 9 dae, en sluit af op Sondag 16 Augustus 2020 met 'n Zoom-byeenkoms saam met Dr. Leonie. 
 • Die volledige program sal op Vrydag 7 Augustus 2020 via e-pos aan jou gestuur word.
 • Voltooi die volgende vorm en klik op "Registreer" om jou plek in die eerste groep te verseker. 
 • Lees die bepalings en voorwaardes deeglik onderaan die registrasievorm.Deur te registreer vir hierdie aanlyn projek, sluit jy die volgende verbond met jouself:

 • 1. Ek gaan myself weer 'n kans gee om te leef. 
 • 2. Ek neem verantwoordelikheid vir my geestelike en emosionele welstand.
 • 3. Ek sal eerlik met myself tydens die hele proses wees.
 • 4. Ek sal alle probleme erken en na die lig bring tydens my introspeksie.
 • 5. Ek WIL uit hierdie donker gat klim.
 • 6. Ek WIL nader aan die Here beweeg.
 • 7. Ek sal na die Heilige Gees se stem luister tydens hierdie proses, en nie na die stemme in my gedagtes nie.
 • 8. Ek aanvaar dat hierdie 'n geestelike benadering is, en nie 'n mediese benadering nie. Indien jy op medikasie (antidepressante) is, beveel ons ten sterkste aan dat jy by jou voorgeskrewe dosis bly en nie summier die medikasie los nie. Dit is belangrik om hierdie onderwerp met jou psigiater te bespreek.
 • 9. Ek bevestig hiermee dat ek bewus is dat die projek/innerlike genesing wat ek gaan ontvang, Woord-gefundeerde berading is.
 • 10. Ek vrywaar ook die aanbieder(s) en Hosanna van enige verslag of rekord vir die sessies wat hanteer word.
 • 11. Ek erken hiermee dat ek daartoe instem om hulp volgens God se Woord te ontvang, vrywillig uit my Christelike geloofsoortuiging en dat hierdie projek interkerklik bedien word.
 • 12. Ek doen hiermee afstand van enige moontlike eis om skadevergoeding voortspruitend uit watter oorsaak ook al wat mag ontstaan gedurende die projek te mag toepas op watter wetlike wyse ook al.
 • 13. Ek bevestig hiermee dat ek die regsbevoegdheid het om hierdie aanlyn vorm te voltooi en dat ek gemagtig is om dit te doen.
 • 14. Ek erken hiermee dat ek die inhoud en die gevolge van hierdie dokument verstaan.
 • 15. Ek neem kennis dat alle materiaal wat tydens hierdie projek via e-pos met my gedeel gaan word kopiereg bevat en dat ek dit nie op enige wyse sal versprei nie. 2020 © Hosanna/Dr. Leonie Pretorius.