Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Die entstof en die merk van die dier

deur Francois Terblanche • 16 Januarie 2021


Ons kry baie navrae by Hosanna oor die Covid-19-inenting en die merk van die dier. Dit is belangrik om in hierdie tye te kyk na die WAARHEID VAN DIE WOORD, en nie na mense se samesweringsteorieë en valse leerstellings nie.


En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. (Johannes 8:32)


Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie. (Johannes 14:6)


Daar is net Een weg, waarheid en lewe ­– Jesus Christus, die Woord wat vlees geword het. Dit is net Hy en SY WAARHEID wat ons kan vrymaak van verwarring, onsekerheid, vrees en ons sondige natuur.


Wat is die merk van die dier?

En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens; en sy getal is seshonderd-ses-en-sestig. (Openbaring 13:15–18)


En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie — hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. (Openbaring 14:9–11)


EN ek het 'n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit. Toe gaan die eerste een weg en gooi sy skaal op die aarde uit, en kwaai en bose swere het aan die mense gekom wat die merk van die dier gehad het en sy beeld aanbid het. (Openbaring 16:1–2)


En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het. Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. (Openbaring 19:20)


En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. (Openbaring 20:4)


Wat leer ons uit hierdie Skrifgedeeltes?


Die teken van die dier (die Antichris) gaan op drie maniere uitgebeeld word:

 • Die getal van die dier (666)
 • Die naam van die dier
 • Die merk (simbool) van die dier

Die Woord van God openbaar slegs die getal van die dier (666). Ons weet nie wat die naam van die Antichris gaan wees en hoe sy simbool (sy logo/handelsmerk) gaan lyk nie. As jy weet die lug is blou, dan gaan jy jou mos nie aan my steur as ek vir jou sê die lug is groen nie. As alles vooraf geopenbaar was, dan sou almal mos dadelik geweet het wie die dier/Antichris is, en sou hy nie tydens die sewe jaar van verdrukking miljarde mense kon mislei nie.


Die merk van die dier is nie net 'n fisiese merk nie, maar ook 'n geestelike merk. Dit gaan gepaard met 'n wilsbesluit wat jou geloofsoortuiging beïnvloed. Ons lees in elke Skrifgedeelte hierbo "hulle wat die merk van die dier ontvang EN SY BEELD AANBID".


Wanneer gaan die merk van die dier ingestel word?

Die Woord sê duidelik vir ons dat die Antichris uit die derde Joodse tempel gaan regeer. Die beeld van die dier gaan ook in die tempel opgerig word. Die derde tempel moet nog in Jerusalem gebou word. Dit is een van die groot toekomstige profesieë wat moontlik binnekort in vervulling kan gaan. Dit kan voor of ná die wegraping gebeur. Met die moderne tegnologie gaan dit beslis nie jare neem om dié tempel te bou nie.

Die sewe jaar van verdrukking begin direk ná die wegraping, en die Antichris sal eers in die middel van die sewe jaar van verdrukking op die troon in die tempel gaan sit. Die merk van die dier word dan eers ingestel vir die laaste helfte van die groot verdrukking – 42 maande/3,5 jaar. Die Antichris gaan nie vir die hele sewe jaar van verdrukking regeer nie.


En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasteringe uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit twee-en-veertig maande lank te doen. (Openbaring 13:5)


En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. (Matteus 24:22)


Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. (2 Tessalonisense 2:3–4)


Die Covid-19-entstof

As ons na die Woord en kronologiese volgorde van die eindtydgebeure kyk, dan is dit 100% veilig om te sê dat die Covid-19-inenting NIE die merk van die dier is NIE.


Waarom nie?

 • Die wegraping het nog nie plaasgevind nie.
 • Ons is nie in die sewe jaar van verdrukking nie.
 • Die derde Joodse tempel is nog nie gebou nie.
 • Die Antichris regeer nog nie uit die tempel nie.
 • Die Antichris se beeld is nog nie opgerig nie en word nog nie aanbid nie.
 • Die Antichris se simbool en naam is nog nie bekend nie; slegs sy getal (666).
 • Mense word nie geforseer om die inenting te neem EN 'n geloofsbesluit daarmee saam te neem nie.
 • Die inenting word nie in jou regterhand en voorhoof ingespuit nie.
 • Miljoene mense wêreldwyd het reeds die inenting ontvang.


Skeptisisme oor die Covid-19-entstof

Daar is ongelooflik baie samesweringsteorieë aangaande die Covid-19-inenting wat die ronde op sosiale media doen.


Een van die grootste bewerings is dat RNS-entstowwe ("mRNA vaccines") jou DNS sal verander. RNS (ribonukleïensuur) is 'n komplekse verbinding met 'n hoë molekulêre gewig wat funksioneer in sellulêre proteïensintese en vervang wel die DNS as 'n draer van genetiese kodes IN SOMMIGE VIRUSSE. Ja, jy lees reg – virusse het ook 'n DNS wat van 'n groter organisme afkomstig is. In Covid-19 se geval is dit skynbaar 'n vlermuis of ietermago. Die RNS verander dus die DNS van die virus en nie van jou as mens nie.


DNS bestaan uit dubbelstringe en is baie lank en styf saamgebondel in 'n deel van die sel wat die nukleus (die kern) genoem word. RNS is 'n enkelstringkopie van 'n klein deel van die DNS, wat gereeld in die nukleus vervaardig word, maar dan in die hoofdeel van die sel vrygestel word, sodat die instruksies wat dit dra "gelees" en in 'n verskeidenheid proteïene gemaak kan word soos benodig deur die sel.


RNS word natuurlik deur die liggaam vervaardig; dit bevat instruksies vir die selle van jou liggaam om proteïene te maak. Enige RNS-entstof het dieselfde doel – om jou liggaam te help om 'n immuniteit teenoor 'n spesifieke patogeen te bou, dus as die patogeen in jou liggaam beland, kan jou immuunstelsel dit aanval. Wat regtig gerusstellend is van hierdie RNS-entstowwe, is dat die RNS nooit eers die nukleus binnegaan nie (die deel van die sel wat jou eie DNS en instruksies bevat).


Nog 'n teorie wat soos 'n veldbrand versprei, is dat die Covid-19-entstof selle van geaborteerde fetusse bevat. Nee, die Covid-19-entstowwe bevat geen geaborteerde fetale selle nie. Pfizer en Moderna het egter bevestigingstoetse gedoen (om te verseker dat die entstowwe werk) deur fetale sellyne te gebruik.


Dit is belangrik om die volle konteks te verstaan: Fetale sellyne is nie dieselfde as fetale weefsel nie. Fetale sellyne is selle wat in 'n laboratorium groei. Hulle is afkomstig van selle wat in die 1970's en 1980's uit elektiewe aborsies geneem is. Daardie afsonderlike selle uit die 1970's en 1980's het sedertdien in die afgelope vier of vyf dekades in baie nuwe selle vermeerder, wat fetale sellyne geskep het.


Entstofvervaardigers kan hierdie fetale sellyne gebruik in enige van die volgende drie fases van entstofontwikkeling:

 • Ontwikkeling: identifiseer wat werk
 • Bevestiging: maak seker dat dit werk
 • Produksie: vervaardig die formule wat werk

Wat die Covid-19-entstowwe betref wat tans goedgekeur is vir noodgebruik, het die Pfizer- of Moderna-entstowwe fetale sellyne tydens die ontwikkelings- of produksiefase gebruik. Dus, geen fetale sellyne is gebruik om die entstof te vervaardig nie, en dit is nie in die inspuiting wat jy van jou dokter ontvang nie. Beide maatskappye het egter die fetale sellyn HEK 293 in die bevestigingsfase gebruik om te verseker dat die entstowwe werk. Alle HEK 293-selle is afkomstig van weefsel wat geneem is uit 'n elektiewe aborsie in 1973 wat in Nederland plaasgevind het. Nie een van die Covid-19-entstowwe wat tans ontwikkel word, gebruik fetale selle wat afkomstig is van onlangse aborsies nie.


In eenvoudiger taal: soos wat wetenskaplikes en medici soms medisyne op rotte toets, so word die Covid-19-entstowwe op hierdie spesifieke fetale sellyne getoets. Dieselfde selle is ook tydens die ontwikkelingsfases van entstowwe vir polio, hepatitis A, rubella en waterpokkies gebruik.

Verskeie vrouens wat reeds die Covid-19-entstof ontvang het, of selfs een van die vrywilliges gedurende die entstofproewe was, het onlangs swanger geword (sommiges onbepland). Dit kontrasteer natuurlik met die teorie dat die entstowwe gebruik word vir bevolkingsbeheer ("population control"), en dat dit die mens se vrugbaarheid kan beïnvloed.


Ander teorieë soos die van 5G-tegnologie is net so absurd soos die teorie van die Maja-kalender wat die einde van die wêreld in 2012 voorspel het. Almal wat ek ken wat Covid-19 onder lede gehad het, het dit by iemand aangesteek (wat positief getoets het). Hulle het nie in hulle huise ingeperk gesit en is uit die bloute deur 'n 5G-frekwensie getref en het daarna skielik begin hoes en proes nie.


Die enigste realistiese bekommernis wat met die entstof gepaard kan gaan, is die feit dat dit in so 'n kort tydjie ('n rekordtyd!) ontwikkel is en ons nie weet watter langtermyn-effekte dit op ons liggame kan hê nie. Alhoewel die ontwikkelingsproses van die entstof versnel is, is nie een van die nodige ontwikkelingsfases oorgeslaan nie. Die goeie nuus is dat die newe-effekte nie ernstig is nie, en dat moontlike newe-effekte binne 'n paar dae opklaar. Ernstiger newe-effekte is baie skaars. Dit is 'n goeie aanduiding dat langtermyn-effekte nie ernstig kan wees nie en heel moontlik nie eers sal plaasvind nie.


As jy enige medikasie se voubiljet deeglik sou deurlees, dan sal jy seker ook in totale vrees verval en weier om daardie medikasie verder te gebruik. As jy nie dáároor op hol gaan nie, moet dan nie op hol gaan oor die moontlike newe-effekte van die Covid-19-entstof nie.


Kan ek as Christen die Covid-19-entstof neem?

Dit bly jou keuse. Raadpleeg jou dokter om seker te maak dat die entstof nie enige newe-effekte of botsings met onderliggende toestande of huidige medikasie sal hê nie. Die entstof gaan mos nie jou verhouding met die Here beïnvloed of jou dwing om die Antichris te aanbid nie. Daar is geen geestelike wilsbesluit aan die inenting gekoppel nie.


As jy nie die entstof wil neem nie (om watter rede ook al), dan is dit jou keuse. Dit is ook belangrik dat ons as kinders van die Here, of sal ek sê DIE BRUID VAN CHRISTUS, mekaar se besluite respekteer. Dit het immers niks met ongeregtigheid te doen nie. Dit is hartseer om te sien hoe mense op sosiale media hulle opinies in mekaar se keelgatte probeer afdruk en oor en weer klippe gooi oor die Covid-19-entstof. Dit veroorsaak net verdeeldheid in die liggaam van Christus!


En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. (Matteus 24:12 – Die profetiese rede. Die begin van die smarte.)


Wat dan van al die samesweringsteorieë ("conspiracy theories")?

Ons lewe in 'n tyd waar inligting letterlik aan ons vingerpunte verkry kan word. Net soos wat daar valse nuus versprei word, word daar ook valse lerings versprei. Toets alles eerstens aan die Woord van God (die waarheid wat jou sal vrymaak van valse lerings). Gebruik daarna jou helder verstand wat die Here vir jou gegee het – ondersoek alles, doen jou navorsing deeglik en moenie elke brokkie inligting vir soetkoek opeet nie.

Wees bedag vir misleiding – selfs geestelike leiers kan so mislei wees dat hulle onwetend valse leerstellings verkondig! Die gees van die Antichris is reeds in die wêreld.


Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. (1 Johannes 2:18)


... en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie; en dit is die gees van die Antichris waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. (1 Johannes 4:3)


En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. (Matteus 24:11)


Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. (Matteus 24:24)


En Jesus antwoord hulle en begin te sê: Pas op dat niemand julle mislei nie. (Markus 13:5)


En Hy antwoord: Pas op dat julle nie mislei word nie; want baie sal onder my Naam kom en sê: Dit is ek! en: Die tyd is naby! Gaan dan nie agter hulle aan nie. (Lukas 21:8)


Wanneer jy 'n boodskap kry of iets op sosiale media sien, vra altyd die volgende:

 • Stem dit 100% saam met die Woord en die konteks en perspektief van die profesie?
 • Veroorsaak dit verwarring of vrees? Dan kom dit nie van God af nie!
 • Is die bron/persoon bekendgemaak saam met die inligting?
 • Is die bron/persoon geloofwaardig?
 • Is die teorie sinvol? Met ander woorde, kan dit logies en feitelik bewys en verklaar word?

Jy kan kies wat jy wil glo, net soos wat jy kan kies tussen die lewe en die dood. Jy kan ook kies of jy 'n klomp snert vir jou hele kontaklys gaan aanstuur en of jy 'n draer van die WOORD, LIG EN WAARHEID gaan wees.


Wees BAIE VERSIGTIG dat jy nie in hierdie onsekere tye dinge uit konteks voorspel of versprei nie, want as daardie valse lerings nie in vervulling gaan nie, sal baie mense niks meer met die Here uit te waai wil hê nie. Die ander groot gevaar is dat daar 'n "false information overload" kan ontstaan (en dit is reeds aan die gebeur; as mens net kyk hoeveel vreemde teorieë sedert Maart 2020 tot Januarie 2021 ontstaan het), en wanneer die profesieë van die Woord WERKLIK aanbreek, sal mense dit ook net afmaak as "nog 'n simpel storie". Ek kan dit nie genoeg herhaal nie: TOETS ALLES AAN DIE WOORD.


Watter rol speel die Covid-19-pandemie in die eintydprofesie?

Ek glo nie enigeen van ons het die 100% korrekte antwoord vir hierdie vraag nie. Ons kan onsself verseker dat God alwetend is en dat Hy in beheer is en selfs in die sewe jaar van verdrukking in beheer gaan bly. Ons kan in Sy rus ingaan en nie toelaat dat vrees, verwarring en onsekerheid die oorhand in ons lewe kry nie.


Dit is moontlik dat hierdie pandemie en alles wat daarmee gepaard gaan die voorloper is van alles wat nog moet kom. Ek is seker daarvan dat die owerhede van die duisternis alles fyn dophou en aantekeninge maak. Hulle sien hoe mense reageer en optree. Hulle sien die manier van dinge implementeer. Hulle sien moontlikhede en sisteme. Hulle sien die mens se broosheid en vrees. Hulle sien die verwarring en onsekerheid. Hulle sien hoe vinnig mense valse nuus en samesweringsteorieë glo. Dalk is hulle besig om die verhoog voor te berei vir die hoofvertoning.


Dit wat ons tans deurmaak is 'n vulletjie teenoor alles wat nog op pad is, maar as ons saam met die wilde perde hardloop vir Sy koninkryk, dan hoef ons nie deur 'n vulletjie doodgeskop te word nie.


Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. (Johannes 16:33)


Waar is ons tans in die tydlyn van die eindtyd?

In Openbaring 2 en 3 lees ons van die briewe aan die sewe gemeentes. Elke gemeente dui 'n spesifieke era in die wêreld se geskiedenis aan. Ons is tans in die era van die sewende gemeente – die gemeente van Laodicéa. (Kyk gerus pastoor Raymond Lombard se Openbaring-reeks op YouTube vir 'n dieper kykie in die boek Openbaring.)


Die belangrikste waarskuwing uit die brief aan ons era is die volgende:


Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. (Openbaring 3:15–16)


Niemand weet watter dag en uur die wegraping sal plaasvind nie, maar ons is in die era waartydens dit gaan plaasvind. Ons moet warm wees – in ons verhouding met die Here, in ons "purpose" en in die waarheid!


Jesus gaan Sy bruid kom haal met die wegraping. Ons gaan bruilof hou terwyl chaos oor die aarde gaan heers. Diegene wat wedergebore word tydens die sewe jaar van verdrukking (en God bo hulle eie lewens kies), sal ook gered word, maar hulle gaan slegs gaste by die bruilof wees:


Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my: Skryf — salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God. (Openbaring 19:7–9)


'n Bruid word nie na haar eie troue toe genooi nie; sy is daar in haar eie reg. Gaan jy bruid of bywoner wees?