Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Hosanna-boekwinkel

Bestel dr. Leonie se boeke vanaf hierdie aanlyn winkel. Neem asseblief kennis dat die bankbesonderhede verander het.

Spore

Spore

As jy nuwe SPORE wil trap terwyl Die Son van Geregtigheid met genesende hande uit Sy strale op jou skyn is hierdie boek vir jou.

Jou spore sê baie van die skoene wat jy dra en skoene sê baie van wat jy doen – wat jou beroep is, maar ook van die verlange in jou hart en wat jy doen om net ‘n bietjie af te skakel van jou beroep. As iemand jou spore kon volg, sou hulle presies kon sê waarmee jy besig is. As jy terugkyk oor jou skouers sal jy sien waardeur jy is. EEN WAARHEID VAN SPORE: DIT LÊ ALTYD AGTER JOU ... Jou spore nadat jy jou Bybel toegemaak het of uit ‘n erediens gestap het, sal verklap of jy net ‘n HOORDER VAN DIE WOORD IS OF ‘N DADER. Daar is spore wat agter jou lê in paaie wat jy nooit ooit weer sal wil loop nie... Daar is skaam spore; spore waar jy baie huiwerig was en in twyfel gestap het. Daar is spore in kerke waarin jy leringe ontvang het. Daar is spore wat kniegspore is van baie bid. Spore van gesond word. Spore waar dit soos ‘n maling lyk waar jy erg gestoei het met iets. Daar is spore van geluk; spore waar jy lig deur die lewe gestap het. Spore anderkant ‘n wenstreep. Jou SPORE IS JOU STORIE ... As jy nuwe SPORE wil trap terwyl Die Son van Geregtigheid met genesende hande uit Sy strale op jou skyn is hierdie boek vir jou – dat jy sal loop waar die dromers loop; hulle wat glo hulle is tot alles in staat deur Christus Jesus te volg.


Price:
ZAR150.00

Plus postage and handling charges.Terms and conditions - Shipment noteBepalings en voorwaardes

  1. Bewys van betaling van die totale bedrag PLUS R140 versendingsfooi moet aan Francois by info@leoniepretorius.co.za gestuur word om jou bestelling te bevestig. 
  2. NB: Let wel nuwe bankbesonderhede! Rekeningnaam: Kreatio, Bank: Absa Tjekrekening,  Rekeningnommer: 410 266 5409, Takkode: 632 005
  3. Geen fooie is terugbetaalbaar vanaf versending plaasgevind het nie.
  4. Maak asseblief seker dat jy die korrekte besonderhede by hierdie bestelvorm invul. Hosanna aanvaar ongelukkig geen verantwoordelikheid vir foutiewe inligting verskaf nie.
  5. Die "company"-afdeling word slegs ingevul indien die bestelling by jou werksplek afgelewer moet word.
  6. Versendings geskied binne 5 tot 10 werksdae vandat jou bewys van betaling ontvang is.
  7. Vir meer inligting en navrae, kontak Francois by info@leoniepretorius.co.za.

Boeke geskryf deur Hosanna-spanlede

Klik op die banier van die boek waarin jy belang stel vir meer inligting en om jou bestelling direk by die skrywer te plaas.