Hosanna
Dr. Leonie Pretorius

Hosanna-boekwinkel

Bestel dr. Leonie se boeke vanaf hierdie aanlyn winkel. Neem asseblief kennis dat die bankbesonderhede verander het.

Dieper as die Hart

Dieper as die Hart

Ontdek 'n dieper vlak van jou liefdesverhouding met Die Here.

Jy hou nie nou net ‘n boek in jou hande vas nie, maar VERBORGENHEDE VAN DIE HERE. Terwyl jy in God verborge is, wag die hele skepping in barensnood op jou openbaarmaking. Jy lewe nie net om te bestaan nie, maar om die lewe in Christus (Wie LEWE IN OORVLOED is) te ontdek. Jy was in God se plan - dae wat reeds bepaal was toe geen lig nog geskyn het nie. Toe was jy reeds deel van Sy Lig wat hier op aarde moet skyn. Hy sal jou altyd NADER AAN HOM roep; DIEPER IN SY HEERLIKHEID TOT BINNE-IN SY HART. Aan die begin sal hierdie vir jou ’n journey wees. Waar jy dalk enkeldiepte staan en net bestaan, maar jy sal soek na meer. Soos jy in die kniediepte kom, sal jou gebed jou nog dieper laat stap - tot in heupdiepte. Sy Heerlikheid sal Sy Liefde weerkaats en jy sal niks toelaat om te keer dat hierdie Heerlikheid oor jou bors spoel nie, want jy sal ‘n soeker na die stroom (waarvan Esegiël praat) word. Dan sal dit begin opstroom - ’n stroom om in te swem - en as jy dieper as jou hart gaan, dan sal jy die blare van die Boom van die Lewe smaak. Jy sal bewe in die aandwindjie van Die Heilige Gees se aanraking terwyl Jesus voor die troon met jou dans in Hemelse plekke. Dis tyd om DIEPER AS JOU HART TE GAAN!


Price:
ZAR150.00

Plus postage and handling charges.Terms and conditions - Shipment noteBepalings en voorwaardes

  1. Bewys van betaling van die totale bedrag PLUS R140 versendingsfooi moet aan Francois by info@leoniepretorius.co.za gestuur word om jou bestelling te bevestig. 
  2. NB: Let wel nuwe bankbesonderhede! Rekeningnaam: Kreatio, Bank: Absa Tjekrekening,  Rekeningnommer: 410 266 5409, Takkode: 632 005
  3. Geen fooie is terugbetaalbaar vanaf versending plaasgevind het nie.
  4. Maak asseblief seker dat jy die korrekte besonderhede by hierdie bestelvorm invul. Hosanna aanvaar ongelukkig geen verantwoordelikheid vir foutiewe inligting verskaf nie.
  5. Die "company"-afdeling word slegs ingevul indien die bestelling by jou werksplek afgelewer moet word.
  6. Versendings geskied binne 5 tot 10 werksdae vandat jou bewys van betaling ontvang is.
  7. Vir meer inligting en navrae, kontak Francois by info@leoniepretorius.co.za.

Boeke geskryf deur Hosanna-spanlede

Klik op die banier van die boek waarin jy belang stel vir meer inligting en om jou bestelling direk by die skrywer te plaas.