Nelspruit Konferensie: Inligtingsblad


Aangebied deur

Dr. Leonie Pretorius

Datums

4-6 Oktober 2019

Venue

Nuwe venue word binnekort aangekondig

Kostes (per persoon)

R250 (verblyf en etes uitgesluit)

Kontakpersoon

Carin Myburgh
081 483 0637
trinitytruth.foundation@gmail.com

Registrasies sluit

16 September 2019

Notas

NB: Gebruik asseblief die volgende as verwysing
saam met jou bewys van betaling:
Jou naam & van

 Aanlyn Registrasievorm

Bewys van betaling moet asseblief voor of op die sluitingsdatum vir registrasies van hierdie konferensie aan trinitytruth.foundation@gmail.com gestuur word. Gebruik asseblief die bankbesonderhede soos hieronder verskaf. Gebruik jou naam en van as verwysing.