Nelspruit Konferensie: Inligtingsblad


Aangebied deur

Dr. Leonie Pretorius

Datums

4-6 Oktober 2019

Venue

Mpumalanga Tourism & Parks Agency
GPS-koördinate: -25.455261, 30.934823
N4, Nelspruit (Langs Hall's Farm Stall)

Kostes (per persoon)

R250 (verblyf en etes uitgesluit)

Kontakpersoon

Carin Myburgh
081 483 0637
trinitytruth.foundation@gmail.com

Registrasies sluit

16 September 2019

Notas

NB: Gebruik asseblief die volgende as verwysing
saam met jou bewys van betaling:
Jou naam & van

 Aanlyn Registrasievorm

Bewys van betaling moet asseblief voor of op die 16 September 2019 saam met jou registrasie vir hierdie konferensie aan trinitytruth.foundation@gmail.com gestuur word. Gebruik asseblief die bankbesonderhede soos hieronder verskaf. Gebruik jou naam en van as verwysing. Registrasies is slegs geldig indien jou betaling ontvang is,