Kontakvorm

Voltooi hierdie kontakvorm om kontak met Dr. Leonie te maak:

Francois Meyer (Inligting, Navrae en Bemarking)

info@leoniepretorius.co.za

Santie Bothma (Bestellings/Navrae: Boeke en Preke)

santieb@vodamail.co.za

As jy daaraan dink om saam met my op dié manier die INGEPLANTE WOORD VAN GOD TE VERKONDIG OM SIELE TE RED ...

"Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red." ~ Jakobus 1:21