Joubertina Konferensie: Inligtingsblad


Aangebied deur

Dr. Leonie Pretorius

Datums

26-28 Julie 2019

Venue

Die Kraaltjie, Joubertina
GPS koördinate: -33.821014, 23.844337

Kostes (per persoon)

R300 (etes ingesluit)
R50 (etes uitgesluit)

Kontakpersoon

Engela Strydom
Sel: 084 251 2483
E-pos: engela@langkloof.net

Registrasies sluit

19 Julie 2019

Notas

Snoepie beskikbaar

Aanlyn Registrasievorm

Bewys van betaling moet asseblief voor of op die sluitingsdatum vir registrasies van hierdie konferensie aan engela@langkloof.net gestuur word. Gebruik asseblief die bankbesonderhede soos hieronder verskaf. Gebruik asseblief jou naam en van as verwysing.