Germiston-konferensie: Inligtingsblad


Aangebied deur

Pastoor Santie en Gerrit Bothma

Datums

22 & 23 November 2019

Venue

No Limits Gesinskerk
Afrikaans Hoërskool
Sinclairstraat, Lambton

Kostes (per persoon)

Volwassenes: R100 pp 
Tieners & Studente: R80 pp

Navrae

Lizelle: 072 498 8121
Elsie: 072 575 8627

Registrasies sluit

15 November 2019

Notas

Bespreek vroegtydig jou plek om teleurstelling te voorkom.

AANLYN REGISTRASIEVORM

Bewys van betaling moet asseblief voor of op die sluitingsdatum vir registrasies van hierdie konferensie aan santieb@vodamail.co.za gestuur word. Gebruik asseblief die bankbesonderhede soos hieronder verskaf. Gebruik jou naam en van as verwysing.