Boshof Lofkamp: Inligtingsblad

Aangebied deur

Leonie & Attie, Danie & Daleen

Datums

26-28 April 2019

Venue

Engedi Kampterrein, Boshof

Kostes (per persoon)

Enige donasie is welkom.

Kontakpersoon

Rozé Blignaut
Sel: 
082 418 9955
E-pos: rozeblignaut@icloud.com

Registrasies sluit

20 April 2019

Notas

Bring die volgende saam:

Bybel • Flitslig • Tent/karavaan • Beddegoed • Kampstoel 
• Handdoek • Badgoed • Warm baadjie •Sonroom • Muskietgoed 
• Stapskoene

Die kampterrein is in die veld; ons beskik oor die nodige toilet- & wasgeriewe.
Ons bedien 5 etes met eetgerei asook koffie en tee tydens die naweek.
Daar sal ook ’n snoepie tussen die sessies beskikbaar wees.

Aanlyn Registrasievorm